Kiralama Şartları

Merhaba

Burada belirtilen kiralama koşulları özet niteliğinde olup ön bilgilendirme amaçlıdır. Tüm şart ve kurallar, kiralama anında karşılıklı imzalanacak olan kiralama sözleşmesi ile geçerlidir.

1- Ehliyet & Sürücü Yaşı

Araç gruplarına bağlı minimum yaş grupları, MENUTR 50 CC Motor için en az 16 yaşını ve ebeveynleri veya kanuni temsilcisi eşliğinde, MENUTR 150 CC Motor için ise en az 18 yaşını doldurmuş olması ve gerekli sürücü ehliyetini haiz olduğunun sistem üzerinde doğrulanması halinde mümkündür.

 

2- Minimum Kiralama Süresi

Minimum kiralama süresi 12 saattir. Azami kiralama süresi 1 yıldır.

3- Fiyatlara Dahil Olanlar/Olmayanlar

Fiyata dahil olanlar: Limitsiz kilometre, güvenlik kilidi, kaskı, üçüncü şahıs (trafik) sigortası (yasal sınırlar dahilinde), motosiklet kasko sigortası, KDV, yerel vergiler. Uzun dönemli kiralamalarda özel fiyat ve şartlar uygulanabilir (en az 30 gün).

4- Ödeme Şartları

Toplam kiralama tutarı, ek hizmetler ve güvence bedelleri, rezervasyon esnasında, aracı MENUTR kişiye ait kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart veya herhangi kabul edilen başka bir ödeme yöntemi ile tahsil edilir. Kredi kartı sahibinin kiralama esnasında şahsen bulunması gerekmektedir. Başkasına ait kredi kartı ile kiralama yapılamaz. Müşteri tarafından ibraz edilen kredi kartından, kiralama bedeline ek olarak, kiralanacak araç marka ve modeline göre belirli oranda ön provizyon bloke edilmektedir. (Kiralanan motosikletin sıfatına orantılı provizyon bedeli sözleşmenin ön yüzünde belirtildiği gibidir.) Araç teslimi esnasında aracın markasına, kiralama gün sayısına vb. kriterlere göre ofis yetkilileri daha yüksek bir rakam bloke edebilirler. Bu sebeple ön provizyon toplam bedeli kadar limit müsaitliğinin olması gerekmektedir. Ön provizyon, kiralama bitiminde, varsa belirtilen ek hizmet, güvenceler, eksik yakıt, hasar, ceza vb. gibi rezervasyonda bulunmayan bedeller düşüldükten sonra kaldırılacaktır. Ön provizyon toplam bedeli için en az 2000TL blokaj limiti olmalıdır.

5- Sigorta Bilgileri

a) Üçüncü Şahıs (Trafik) Sigortası:

Müşterinin kiraladığı araçla (mopet,scooter ve motosikletler DAHİL) üçüncü sahıslara, diğer taşıtlara, mülklere vereceği maddi ve manevi zararları Trafik Sigortası geçerli limitleri oranında karşılar. Kanunen belirlenen limitlerin üzerinde çıkacak zararlar müşterinin sorumluluğundadır.

b) Kaza Sigortası (KASKO):

Sadece BMS tarafından kiraya verilen otomobiller için geçerli olup, mopet, scooter ve motosiklet bu sigorta kapsamında değildir. Kiralanan otomobilde çarpışma sonucu oluşacak hasarları, hasar anında firmamıza bilgi verilmesi ve gerekli alkol, trafik raporlarının hasar anından itibaren 48 saat içinde ilgili ofisimize teslim edilmesi durumunda kapsar. Kiralanan araç grubuna göre, oluşacak hasarın ilk 500 TL ile 1000 TL arasındaki kısmı sigorta muafiyet kapsamında olup, müşteriye aittir. Muafiyet bedeli isteğe bağlı ek sigorta, Muafiyet Sigortası (Super Kasko) kiralama başlangıcında satın alınarak sigortalanabilir. Kaza Sigortası (Kasko), kullanım hataları sonucu oluşabilecek mekanik arızaları, anahtar kaybı, stepne/avadanlık/ruhsat/cant kapağı/silecek/anten kaybı, yanlış yakıt dolumu, far ve Radyo/CD çaların açık unutulması sonucu oluşacak akü masraflarını, lastik yarılmalarını, cam ve far kırılmalarını, çocuk koltuğu, navigasyon cihazı, Radyo/CD çalar vb. ekipmanın çalınması, kaybı, hasarı, araç dönüşünde oto kuaför temizliği gerektirecek kadar aracın kirli iade edilmesinden dolayı temizlik masraflarını, sigara/döşeme yanıklarını karşılamaz. Kaza trafik raporlarına göre, müşterinin %100 kusurlu olduğu hasarlarda veya araçtaki sigorta kapsamı dışındaki masraflardan dolayı, aracın serviste geçireceği süre ya da tekrar kiraya hazır olana kadar geçecek süre, iş kaybı olarak, kiralama kontratındaki günlük kira ücretinden hesaplanarak müşteriden tahsil edilir.

c) Hırsızlık Sigortası:

Sadece BMS tarafından kiraya verilen otomobiller için geçerli olup, mopet, scooter ve motosiklet bu sigorta kapsamında değildir. Otomobilin kiralama süresi içerisinde anahtar müşteride ve araç park halindeyken, zorlanarak çalınması ve çalınma tutanağının en yakın polis/jandarma karakolundan alınarak 24 saat içinde firmamıza bildirilmesi durumunda araç bedelini, sigorta muafiyet bedeli düşülükten (araç grubuna göre 500.-TL / 1000.-TL) sonraki kısmını karşılar. Aracın anahtarı müşteri tarafından firmamıza iade edilmelidir, aksi takdirde hırsızlık sigortası geçersizdir. Anahtarın müşteri tarafından kendisi dışında üçüncü bir şahsa verilmesi ya da kaybedilmesi sonucu aracın anahtarla çalınması halinde hırsızlık sigortası çalınmayı emniyeti suistimal olarak değerlendirir ve araç bedeli müşteri tarafından ödenir. Aracın çalınması ile sigortanın araç bedelini ödemesi arasında geçen süre iş kaybı tazminatı olarak müşteriden tahsil edilir. Müşterinin sorumluluğu maksimum 30 günle sınırlıdır.

d) Muafiyet Sigortası (Süper Kasko):

Sadece BMS tarafından kiraya verilen otomobiller için geçerli olup, mopet, scooter ve motosiklet bu sigorta kapsamında değildir. Çarpışma sonucu oluşacak hasarların ekonomik ve kompak otomobil gruplarında 500.-TL, standart ve geniş bagajlı otomobil gruplarda 800.-TL, minibüs ve lüks grup otomobillerde 1000.-TL’ye kadar olan kısmı Kaza Sigortası (Kasko) sigortası muafiyet kapsamındadır. Müşteri kiralama başlangıcında ek ücret ödeyerek isteğe bağlı Muafiyet Sigortası (Süper Kasko) satın aldığında, yukarıdaki muafiyet bedellerinden sorumlu tutulmaz.

e) Lastik, Cam, Far Sigortası (LCF):

Sadece BMS tarafından kiraya verilen otomobiller için geçerli olup, mopet, scooter ve motosiklet bu sigorta kapsamında değildir. Müşteri kiralama başlangıcında ek ücret ödeyerek kaza dışı durumlarda oluşacak lastik yarılmaları, far ve cam kırılmalarını isteğe bağlı LCF (Lastik, Cam, Far) sigortası satın alabilir.

f) Ferdi Kaza Sigortası:

Sadece BMS tarafından kiraya verilen otomobiller için geçerli olup, mopet, scooter ve motosiklet bu sigorta kapsamında değildir. Kiralanan otomobil içerisindeki yolcuların sigorta poliçesinde belirlenen limitler dahilinde tedavi masraflarını karşılar. Bu sigorta tüm ofislerde mevcut olmayabilir ya da ek bedelle satın alınabilir.

 

Önemli Notlar

Sigortaların geçerli olabilmesi için, sürücünün kaza sırasında alkol veya herhangi bir uyuşturucu madde etkisinde olmaması, yasal hız sınırlarını aşmaması, araçları karayolları dışında kullanmaması, trafik ve alkol raporlarının kaza anında tutulup, 48 saat içinde ofisimize teslim edilmesi, kiralama sözleşmesinde ismi yazılı olanlar dışında kullanılmaması, araç ruhsatında belirtilen yük haddi dışında taşıma yapılmaması, aracın kaza yerinde terk edilmemesi ve en yakın ofise haber verilmesi gerekmektedir. Hasarın araç dönüşünde fark edilmesi ve hasar anında gerekli raporların alınmaması halinde sigorta geçersizdir ve beyanla sigortadan hasar karşılanmaz.

 

6- Müşterinin Sorumlulukları

1. Ön yüzde ismi geçen, aracı kira ile veren MENUTR ve aracı kira ile alan KİRACI arasında aşağıdaki şartlar dahilinde iş bu kira sözleşmesinin imzalanmış olduğunu taraflar peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. Sözleşmede aracı fiilen kullanan kişi ve aracı KİRALAYAN sıfatıyla kiralamış olan MENUTR, bu sözleşmenin 1-a maddesinde belirlenmiş olan koşullar çerçevesinde müşterek KİRACI’lar olarak kabul edilmiş olup kiraya konu aracı aşağıdaki yazılı koşullar çerçevesinde önceden saptanan süre için kiralamış olduklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir. (KİRACI sıfatındaki kişi ile aracı kullanan kişinin tek şahısta birleşmesi durumunda sözleşmenin bundan böyle sadece bu kişi için -aynı şartlar dahilinde- yürürlük kazandığını taraflar kabul etmişlerdir)

1.1. KİRACI, sözleşmenin imzalandığı tarihte kararlaştırılmış bulunan sürenin sonuna kadarki kira bedeli ile bu süreç içerisinde aracı fiilen kullanan kişiye atfı mümkün her türlü sorumluluktan; aracı fiilen kullanan kişi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren aracı fiilen teslim ettiği ve sözleşme gereği ibra edildiği tarihe kadar ki tüm sorumluluklardan sorumlu olup taraflar bu hususu peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

1.2.. KİRACI bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, tüm lastikleri mükemmel durumda, avadanlıklar, ilgili belgeler (Motorlu Araç Tescil Belgesi, Motorlu Araç Trafik Belgesi, Sigorta Poliçesi, Haritalar, vb.) ve tüm aksesuarlar ile sağlam teslim aldığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa, aldığı yerde geri vereceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Aracı fiilen kullanan kişi aracı aldığı yerde teslim etmediği takdirde MENUTR’nin aracı geri götürmek üzere ödeyeceği şoför, benzin vb. ekstra bedelleri ayrıca ödemekle yükümlüdür. Bu bedel MENUTR tarafından aracın teslim edildiği yerde hesaplanacak ve bu kişiden tahsil edilecektir. Aynı anda bulunma koşulunun gerçekleşmemesi durumunda KİRACI’nın daha evvel bilgisini vermiş olduğu kredi kartından KİRALAYAN tarafından her türlü alacağın tahsil edileceğini, KİRACI’nın bu hususa peşinen rıza göstermiş olduklarını taraflar peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

 1.3. KİRACI, kiralamanın başlangıç/teslimi esnasında aracı denetlemekle yükümlüdür. Aksi halde işbu sözleşmede yazılı hususlar çerçevesinde ve teslim alınan anda belirtilmiş olan hususlar çerçevesinde aracı teslim aldıklarını, aracın teslimi esnasında alındığı anda belirtilmemiş olan hasar ve eksikliklerden KİRACI’nın sorumlu olduğunu taraflar peşinen kabul ve taahhüt etmiştir

2. Yasalar gereği veya resmi makamlar uyarınca taşınması, bulundurulması veya iletilmesi yasak ve/veya izne tabi olup da buna aykırı davranılarak araçta veya araçta bulunan bir kişinin üstünde bulundurulması, taşınması veya iletilmesi yasaktır. Buna aykırı davranışın tüm sorumluluğu birlikte KİRACIda olduğunu taraflar peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

2.1. Araç, gayri yasal hiçbir iş için kullanılamaz ve bu işlere mekan olarak tahsis edilemez.

2.2. Araç istihap hadlerinin dışında/üstünde yüklenemez veya yolcu alınamaz. Araçta, yol ve hava durumu gibi etkenler göz önünde bulundurularak yük ve yolcu taşınması esastır. Aracın istihab hadlerine riayet edilse dahi yukarıda sayılan maddi unsurlar göz önünde bulundurularak maddi bütünlüğüne zarar getirebilecek davranışlardan kaçınması esastır. Aksi halde araca gelebilecek zararlardan KİRACI sorumlu olacaktır.

2.3. KİRACI, MENUTR’nin yazılı onayı olmadan araç üzerinde, aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik, oynama, eklenti, çıkıntı, kazıntı veya benzeri değişiklik yapamaz.

2.4. KİRACI, aracı, MENUTR’nin izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnenin çekilmesinde, itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında kullanamaz.

2.5. Yarış, hız denemesi ve tayini, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olamayan yollarda kullanılması yasaktır.

2.6. KİRACI, aracı, alkol veya uyuşturucu maddelerinin etkisi altında iken kullanamaz, kullandıramaz.

2.7. KİRACI, aracı, ücret karşılığında veya benzeri ticari saiklerle kullanamaz ve kullandıramaz. h. KİRACI, aracı, ivazlı veya ivazsız olarak kendisinden veya kira sözleşmesinde adları yazılı olanlardan başkasına kullandıramaz ariyet ilişkisi kuramaz ve alt kiralamaya konu edemez.

3. Araç gruplarına bağlı minimum yaş grupları, MENUTR 50 CC Motor için en az 16 yaşını ve ebeveynleri veya kanuni temsilcisi eşliğinde, MENUTR 150 CC Motor için ise en az 18 yaşını doldurmuş olması ve gerekli sürücü ehliyetini haiz olduğunun sistem üzerinde doğrulanması halinde mümkündür. Gerekli yaş ve/veya sürücü ehliyeti şartını sağlamamasına rağmen Hizmetler’den sözleşmeye aykırı olarak faydalanan kişilere ilişkin sorumluluk MENUTR’ye ait değildir. MENUTR, işbu reşit olmayan kişiler hakkında ebeveynleri ve resmi makamlar nezdinde işlem yürütmeye, iletişim kurmaya yetkilidir. MENUTR’nin Kullanıcı’nın ve kamunun güvenliği adına makul şüphe oluşması halinde, Kullanıcı’nın Hizmetlere erişimi ve Hizmetleri kullanabilmesi için kimlik doğrulaması talep edebilir. Kullanıcı’nın, kimlik kanıtı göstermeyi reddetmesi durumunda Hizmetlere erişimi ve Hizmetleri kullanımı engellenebilir.. MENUTR’nin onayı olmaksızın KİRACI, aracı 3. şahıslara kullandıramaz. Bu durumda KİRALAYAN aracı kullanacak 3. şahısların kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydetmek ve imzalatmakla yükümlüdür.

4. KİRACI şahıs veya şirket yahut aracın tahsis edildiği kullanıcı (kişi veya şirket tarafından 3. bir kişinin kullanımına tahsis edildiğinde), aracın her türlü güvenliğini sağlamak, aracı kapalı ve kilitli olarak bulundurmak, park etmek veya benzeri her türlü özen ve ihtimamı göstermek zorundadır. Aksi halde meydana gelecek zarardan müştereken ve müteselsil sorumlu olacaklardır. Çalınma, gasp veya benzeri zayii durumlar halinde KİRACI’nın MENUTR’ye acil bildirimde bulunması, bilgi vermesi, en yakın polis merkezine gidip tutanak tutturması ve MENUTR’ye bu ve diğer gerekli bilgi ve belgeleri ulaştırması yükümlülüktür. Aracın bulunmaması durumunda KİRACInın ağır ihmali görülmediği (anahtarın araç üstünde bırakılması, anahtarın tanınmayan bir şahsa verilmesi, tutanakların MENUTR’ye verilmemesi, veya eksik evrak vb...) müddetçe KİRACInın azami yükümlülüğü aracın geçen 45 günlük kira bedelinin sözleşme fiyatı üzerinden ödenmesi şeklinde olacaktır. İhmal görülen durumlarda, KİRALAYAN aracın bedelinin tamamını KİRACI’dan talep edecektir. Aracın parça ve aksesuarların çalınması durumunda da bu bedellerin ödenmesinden sorumludur. Aracın hırsızlık, gasp veya benzeri nedenlerle hasara uğraması durumunda, aracın çekici, otopark, işçilik, parça, tamir, işletme giderlerinden KİRACI ve fiili kullanıcı müştereken ve müteselsil sorumludur. Bu durumların kasko teminatı kapsamına girmediğini girmeyeceğini KİRACI peşinen bildiğini kabul ve taahhüt etmiştir.

5. KİRACI, aracı MENUTR’ye iade edeceği anda araca ait bilgi ve belgeleri (Motorlu Araç Tescil Belgesi, Motorlu Araç Trafik Belgesi, Sigorta Poliçesi, Plakaları vb) tam olarak iade etmek zorundadır. İade etmediği taktirde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kira bedelini de (aynı sınıf taşıtlar için talep edilen en yüksek bedel) ödeyeceğini, kayıp halinde aracın çalışmadığı günlere ilişkin kira getirisi ile birlikte belgelerin temini ve yenilerinin alınması için yapılacak tüm giderleri de ayrıca ödemekle yükümlüdür.

6. Aracın, herhangi bir olay nedeni ile KİRACI’nın kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar KİRACI’ya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası (aynı sınıf taşıtlar için talep edilen en yüksek bedel) KİRACI tarafından ödenmek zorundadır.

7. Kira süresi içerisinde aracın periyodik bakım ve onarım sorumluluğu MENUTR’ye aittir. Periyodik bakım için MENUTR aracı geri çağırdığında KİRACI’nın aracı derhal teslim etmesi şarttır. Tabi kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları gibi giderler MENUTR’ye aittir. Buna karşılık mutad olamayan bir kullanma ve kaza sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları, donma nedeni ile ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzeri olaylar sonucu aracın hareket edememesi, kiralandığı yere getirilmek üzere yapılan taşıma harcamaları KİRACI’ya ait olup MENUTR, aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edebilecektir.

8. Benzin ücreti KİRACI’ya aittir. Aracın % kaç depo yakıtla KİRALAYAN tarafından teslim edildiği ve KİRACI tarafından % kaç depo yakıt ile geri verildiği anlaşmanın ön yüzünde mevcuttur.

9. Araçlarda kullanılan yakıt markası KİRACI’nın insiyatifinde olup, yakıt kaynaklı arıza masrafları KİRACI tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararların karşılanmasıyla ilgili akaryakıt şirketleri ile KİRACI muhattap ve sorumlu olacaktır.

10. KİRACI kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya öncesinde yada aracın MENUTR’ye iadesinden sonra, aracın içinde veya üzerinde bırakılmış veya unutulmuş, herhangi bir malın kaybından veya hasara uğramasından MENUTR sorumlu olmayıp KİRACI bu hususta MENUTR’yi şimdiden ibra ettiğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

11. Bir günlük kira süresi 24 saatlik esasa dayanır. Haftalık veya aylık süreler ise 7 gün ve 30 üzerinden hesap edilir. Yıl ise 365 gün olarak kabul edilir.

12. MENUTR, KİRACI’nın kusurlu hareketlerinden dolayı tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi hitama ermiş KİRACIlık ilişkisini uzatmama hakkına da sahiptir.

12.1. Böyle bir durumda KİRACI, aracı en yakın istasyona teslim etmek zorundadır. Sözleşme KİRACInın kusurlu hareketlerinden dolayı fesh edilmiş ise ve araç teslim alındığı şehrin dışında bir yerde teslim ediliyorsa nakliye ücreti ayrıca KİRACI’dan tahsil edilir.

12.2 MENUTR sözleşmeyi kendisi feshetmiş ise ve aksi bir durum olmadığı sürece KİRACI’nın peşinen ödediği ücretten kullanılmayan süreye ait bedel KİRACI’ya geri ödenir. Araca gelmiş olan herhangi bir zarardan veya başka bir işlemden kaynaklanan rehin ve mahsup hakları saklıdır.

13. Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça sözleşmeye ilave veya sözleşmede değişiklik yapılamaz.

14. KİRACI veya KİRALAYAN 3. şahıslara karşı açacakları tazminat davalarında birbirlerine gereken hukuki desteği sağlamakla yükümlü olacaklardır. MENUTR’nin talebi halinde KİRACI dava ve talep haklarını MENUTR’ye temlik edecektir. Taraflar dava giderlerine kendi sorumlulukları oranında katlanacaklardır.

15. Kiralık aracın herhangi bir şekilde yurt dışına ve sözleşmenin ön yüzünde belirtilen sınırlar dışına çıkışı yasaktır.

16. KİRACI ile MENUTR arasındaki anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde yetkili ve uygulanacak hukuk Türk hukuku olacaktır.

17. KİRACI hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve rehin edemez ve bunları MENUTR’ye ve araca zarar verecek şekilde kullanamaz. Bu taahhüde aykırılık halinde KİRALAYAN bir ihtara ve hükme hacet kalmaksızın aracı KİRACI’dan derhal geri almak hakkına sahiptir.

18. Bu anlaşmanın akdinden dolayı KİRACI MENUTR’nin herhangi bir temsilcisi, vekili, işçisi, istihdam edileni ve ya edeni olarak kabul edilmeyecek olup, KİRACI bağımsız ve kendi adına hareket eden bir kimse olarak kabul edilecektir. Bu itibarla aracın kullanımından doğacak ve 3. Kişiler tarafından açılacak her türlü maddi ve manevi tazminat talebin giderimi ile cezai sorumluluk yalnızca KİRACI’ya aittir. KİRACI’nın fiillerinden dolayı 3. Şahısların uğradıkları zarardan dolayı KİRACI, MENUTR’yi her türlü maddi, ve manevi taleplerden uzak tutacağını ve bunları kendisinin yükleneceğini, sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. MENUTR’nin bu tip taleplere karşı rehin, rücu ve mahsup elindeki ödeme enstrümanları vasıtası ile tahsil hakları saklıdır.

19. KİRACI’ya köprü, otoyol vb geçişler için OGS, HGS vb geçiş sistemleri tedarik edilir. Söz konusu geçişler KİRACI’ya geçiş bedeli+KDV olarak fatura edilecektir.

20. KİRACI, ilgili araca kesilen trafik ceza tutanakları üzerinde yazan bedelleri, hizmet bedeli ile, indirimsiz olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

21. Kira kontratı ve teslim formu kopyaları arasında kayıt farkı olduğunda orijinal (birinci) kopya geçerlidir.

 

7- Ek Sürücüler

Kiralık araç kiralayan sürücü dışında 1 ek sürücü tarafından daha kullanılabilir. Ek sürücünün aracı kullanabilmesi için kiralama sözleşmesinde kayıt edilmesi gerekmektedir. Ek sürücü için ilave ücret talep edilebilir. Müşteri, rezervasyon sırasında ya da kiralama başlangıcında bu opsiyonu satın alabilir. Ek sürücü ehliyet ve yaş kriterlerine uymalıdır. Kiralama sözleşmesinde kimliği belirtilmemiş bir sürücü kaza yaparsa sigortalar geçersiz olacak ve hasar bedelinin tamamı müşteri tarafından ödenecektir.

8- Araç Teslim & İade Şartları

Kiralanacak motosikleti ofisimizden teslim ve iade yapabilirsiniz. İstenilen konumdan teslim ya da iade işlemlerinde vale hizmetini ücreti dahilinde kullanabilirsiniz. İade ve Teslim saati

9- Geç/Erken İade

Geç İade: Araç kontratta belirtilen iade saatinden daha sonra döndüğünde, 1 saate kadar olan gecikmelerde, önceden haber verilip tarafımızca onaylandığında, ek ücret alınmaz. 3 saat ve üzeri gecikmelerde ekstra gün ücreti tahsil edilir. Kiralayan haber vermeksizin aracı geç iade edemez ve MENUTR’nin onayı olmadan kira süresini uzatamaz. MENUTR aracı bir sonraki rezervasyona hazır etmesi gerektiği durumlarda kira uzatmayı onaylamama hakkını saklı tutar.

Erken İade: Kiralama sözleşmesinde yazılı teslim/iade saatinden erken dönen kiralık araçlarda ücret iadesi yapılmaz.

10- Araç Durumu

Araç,müşteriye teslim edildiği durumda, ruhsat, plaka ve avadanlıkları mevcut olarak iade edilmelidir. Normal yıkama ile giderilemeyecek, oto kuaförü gerektiren durumlarda temizlik ücreti ayrıca tahsil edilir.

Erken İade: Kiralama sözleşmesinde yazılı teslim/iade saatinden erken dönen kiralık araçlarda ücret iadesi yapılmaz.

11- Trafik Cezaları

Kiralama süresince trafik kurallarını ihlal etiğinizde oluşabilecek trafik cezaları (size tebliğ edilemeyen mobese kamera kayıtları dahil), otoban/köprü/park bedelleri müşteriye aittir. Bu cezaları zamanında ödemediğinizde, trafik/vergi dairesi tarafından araç sahibi olarak merkez ofisimize ceza tebliğ edilir ve kiralama bitmiş olsa bile daha sonra oluşan faizi ve hizmet bedeli ile sizden tahsil edilir. Lütfen cezaları zamanında ödeyerek ek faiz ve ücretleri ödemek zorunda kalmayınız.

12- Yurtdışına Çıkış

Kiralık araçlar yurtdışına çıkarılamaz. Aksi takdirde sigortalar geçerliliğini yitirir ve müşteri araç bedelini ödemekle yükümlü olur.

13-Sürüş Güvenliği

İlgili mevzuat uyarınca, Taşıt’ın hususiyetini göz önünde bulundurarak, MENUTR tarafından koruma başlığı (kask) kiralama sırasında teslim edilecek olup gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri içim reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmak ilgili mevzuat çerçevesinde tamamen KİRACI’nın sorumluluğundadır

14- İptal Koşulları

Tam bir geri ödeme deneyimden 24 saat öncesine kadar iptal edebilirsiniz. Tam bir geri ödeme için, deneyimin başlama saatinden en az 24 saat önce iptal etmeniz gerekir. Deneyim başlama saatine 24 saatten daha az bir süre kala iptal ederseniz, ödediğiniz tutar iade edilmez. Deneyimin başlama saatinden 24 saatten daha kısa bir süre önce yapılan değişiklikler kabul edilmeyecektir. Kesinti saatleri, deneyimin yerel saatine bağlıdır.

15-Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

MENUTR, Kullanıcıların gizli bilgilerini, kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak, makul seviyeden az titizlik göstermeyerek koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili kurum ve çalışanları (kendi çalışanları da dâhil olmak üzere) ile sınırlı tutacağını kabul eder.

16- Sözleşmeyi Sonlandırma

Sözleşmede belirtilen ana koşullara uymamanız durumunda, MENUTR sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheder.

17- Yetkili Mahkeme

Bu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre değerlendirilir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda müşteri, bu ülkenin kanunları ve İstanbul Adliyesi İcra ve mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.